Gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen vertonen ongewenste gedragingen die voor de omgeving als storend worden ervaren.

Bij gedragsproblemen gaat het voornamelijk om concentratiemoeilijkheden. Om druk, agressief en ongehoorzaam gedrag. En het hebben van weinig of een verstoorde sociale interactie.

Voor kinderen met gedragsproblemen geldt doorgaans onder andere het volgende:

  • Zij hebben moeite om op hun stoel te blijven zitten in de klas.
  • Zij hebben moeite met het maken van een opdracht zonder snel afgeleid te zijn.
  • Zij hebben moeite met het luisteren naar de leerkracht.
  • Zij hebben moeite met het contact zoeken met anderen.
  • Zij kunnen snel in paniek raken.
  • Zij hebben moeite met plannen.