Gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen vertonen ongewenste gedragingen die voor de omgeving als storend worden beschouwd.

Bij gedragsproblemen gaat het voornamelijk om concentratiemoeilijkheden. Om druk, agressief en ongehoorzaam gedrag. En het hebben van weinig of een verstoorde sociale interactie.

Het gedrag is vooral een probleem als het het onderwijsproces belemmert en leidt tot minder goede onderwijsresultaten.

Voor kinderen met gedragsproblemen geldt doorgaans onder andere het volgende:

  • Zij hebben moeite om op hun stoel te blijven zitten in de klas.
  • Zij hebben moeite met het maken van een opdracht zonder snel afgeleid te zijn.
  • Zij hebben moeite met het luisteren naar de leerkracht.
  • Zij hebben moeite met het contact zoeken met anderen.
  • Zij kunnen snel in paniek raken.
  • Zij hebben moeite met plannen.