Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie. De coaching is erop gericht om op een opbouwende manier mensen in positieve zin te veranderen en te helpen bij het opsporen en wegnemen van weerstand en de cliënt bewust laten worden van aanwezige kennis en vaardigheden.

  • Een coach luistert goed naar de verbale communicatie van de coachee.
  • Een coach signaleert en observeert ook de non-verbale  van de coachee.
  • Een coach en de coachee stellen samen een doel welke is afgestemd op de persoonlijke wensen van de coachee.
  • Een coach zorgt ervoor dat de coachee zelf zijn eigen antwoorden en oplossingen vindt.
  • Een coach geeft geen eigen mening, behalve als de coachee daar nadrukkelijk om vraagt.
  • Een coach stelt de juiste vragen op het juiste moment.