Leerproblemen

Kinderen met leerproblemen leren minder makkelijk, dit heeft te maken met de manier waarop zij informatie verwerken.

Denk hierbij aan moeilijkheden met het vlot kunnen begrijpen van de aangeboden lesstof of moeite hebben met het richten van de aandacht op twee dingen tegelijk, bijvoorbeeld het lezen van een stukje tekst en tegelijkertijd het begrijpen van hetzelfde stukje tekst.

Een kind kan ook problemen hebben met leren omdat zij de lesstof saai vinden of geen zin hebben om te leren.

Als een kind opvallend veel moeite heeft met het lezen en begrijpen van woorden en cijfers zou er ook sprake kunnen zijn van dyslexie of dyscalculie.