Rationeel Emotieve Therapie

Het zijn niet onze problemen die het ons zo moeilijk maken, het is de manier waarop wij tegen onze problemen aankijken. 

Het zijn vaak onze irrationele gedachten die het ons zo moeilijk maken. Door gebruik te maken van de RET methode kunnen irrationele gedachten worden opgespoord en weer teruggebracht worden naar rationele gedachten.

Bij de RET methode wordt gebruik gemaakt van het ABC-model.

De A staat voor de Aanleiding, hiermee wordt de situatie bedoeld waar het probleem aan wordt toegeschreven.

De B staat voor de Bril, hiermee wordt de gedachte of overtuiging over het probleem bedoeld.

De C staat voor de Consequentie, hiermee worden de gevolgen die de B heeft voor de emoties en het gedrag bedoeld.

Door te onderzoeken wat de A, B en C zijn en een onderscheidt te maken tussen de A, B en C wordt het inzichtelijker waar de oorzaak van een probleem ligt.