Teken je gesprek

Teken je gesprek is een oplossingsgerichte methode die in de praktijk is ontwikkeld door Adinda de Vreede.

Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Door middel van symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maken de begeleider en de onderzoeker een gestructureerd, visueel verslag van wat er door de onderzoeker wordt verteld. Gedachten en gevoelens komen op papier te staan en dat geeft overzicht en inzicht en uiteindelijk geeft het meer rust.

De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de onderzoeker letterlijk zelf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Je ziet als onderzoeker je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren.

Aan de hand van de gesprekstekening kan de onderzoeker ontdekken wat hij/zij wil veranderen en welke vaardigheden,  kwaliteiten en hulp van buitenaf hij/zij daarbij kan inzetten.

Vanuit dit nieuwe perspectief kan de onderzoeker zelf tot inzicht en een oplossing komen.

Het succes van de gesprekstekening is afhankelijk van de basishouding van de begeleider. Met een neutrale, open en nieuwsgierige houding schrijf je alles op, zonder daar een oordeel over te vellen. Als begeleider sluit je je aan bij de beleving van de ander. Door stil te zijn en een ontspannen en afwachtende houding aan te nemen geef je de ruimte om tot antwoorden en inzichten te komen. Daardoor voelt de onderzoeker zich serieus genomen en gerespecteerd.

Teken je gesprek is een methode welke ingezet kan worden bij de begeleiding van zowel kinderen als volwassenen. Mensen met een autismestoornis, ADHD/ADD of een verstandelijke beperking blijken ook veel baat te hebben bij deze gespreksmethode.

Voor meer informatie over Teken je gesprek kunt u kijken op de website van Teken je gesprek.